صفحات دو ستونی در CSS

در هنگام طراحی صفحات با استفاده از CSS بعضی مرتکب این اشتباه میشود که بخش کناری صفحه را در اول صفحه قرار میدهند و بخش اصلی را در زیر آن; به همین علت بازدیدکنندگان تا پایان کار لود شدن بخش کناری باید صبر کنند.
در قسمت کناری صفحه اغلب کدهای javascript برای استفاده از سرویسهای سایتهای مختلف (مثل سایتهای اندازه گیری بازدیدکنندگان یا سایت blogrolling برای لینکهای سایت) وجود دارد به همین خاطر کار لود شدن آن قسمت مدت به نسبت زیادی را به خود اختصاص میدهد. به همین دلیل در صورت قرار گیری این بخش در قسمت بالاتر صفحه کار لود شدن نوشته های اصلی صفحه به تعویق خواهد افتاد.

بیشتر بخوانید