تغییر برای تغییر همیشه هم به پیشرفت نمی‌رسه

سامان
اگر مرتب اپ برنامه‌ریزی روزانه‌ات رو عوض کنی، مسیر رفت‌وآمدت به سر کار رو عوض کنی، در اتوبان خط عوض کنی، در فروشگاه صف عوض کنی، احتمالا خودت هم یک جایی متوجه می‌شی که فقط داری دور خودت می‌چرخی.
بیشتر بخوانید
2
اشتراک گذاری