تغییر رنگ ScrollBar صفحه سایت

سامان
برای اینکه رنگ ScrollBar صفحه سایت خود را عوض کنید کافی است کد زیر را در ابتدای برنامه خود اضافه کنید. (تقریبا بعد از تگ )
بیشتر بخوانید
1
اشتراک گذاری