برای بستن ESC را فشار دهید

استفاده بهینه از Memory

۱ Article
0 229
2
سامان
2 دقیقه مطالعه

۱- سرعت ، سرعت ، سرعت اولین باری که یک کد به زبان PHP نوشتم بر روی یک کامپیوتر Pentium 166Mhz بود بر روی سیستم عامل Linux و بهه مراه Apache Web Server . بسیار برایم جالب بود که چقدر کد های من سریع اجرا می شوند . یعنی در آن موقع بااگر شما یک Windows NT بر روی آن…