برای بستن ESC را فشار دهید

اضافه کردن هارد در ویندوز سرور

۱ Article