برای بستن ESC را فشار دهید

تبدیل تاریخ میلادی سیستم به تاریخ شمسی

۱ Article
سامان
1 دقیقه مطالعه

برای تبدیل تاریخ میلادی سیستم به تاریخ شمسی از کلاس System.Globalization استفاده خواهیم کرد. ابتدا از قسمت toolbox یک کنترل DateTimePicker به برنامه اضافه می کنیم، اسم این کنترل را dateTimePicker1 انتخاب میکنیم، سپس با استفاده از تابع DateConverter که تاریخ تبدیل شده را در strDate ذخیره می کند، را به برنامه اضافه میکنیم.