برای بستن ESC را فشار دهید

روز وبلاگ فارسی

۱ Article
1 182
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

روزها و سال های بسیاری بر وبلاگستان گذشته است. جامعه وبلاگ نویسی ایران میعادگاه های پر فراز و نشیبی را گذرانده است. سال های اوج و روزهای تنهایی و حمله شبکه های اجتماعی بر قامت به تازگی نحیف شده وبلاگستان. اما ما گمان می کنیم این وبلاگستان نیست که پیر شده است؛ بلکه این فضا نیازمند تنفس هوایی تازه و…