برای بستن ESC را فشار دهید

غیر فعال کردن دکمه Back با asp.net

۱ Article
0 455
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

خیلی از مواقع لازم است که کاربر در صفحات وب امکان زدن دکمه Back را نداشته باشد(مثلا در سایت های ثبت نام یا پرداخت های الکترونیک). در برخی از این سایتها به عنوان یک هشدار به کاربر اعلام شده است که از دکمه Backمربوط به مرورگر استفاده نشود.