برای بستن ESC را فشار دهید

نسبت دادن مقدار موجود در بانک اطلاعاتیبه یک DropDownList

۱ Article
سامان
1 دقیقه مطالعه

آیا تا به حال شده که برای نسبت دادن مقادیر به یک DropDownList در فرم های Edit خود به مشکل بر بخورید! فرض کنید یک dropdownlist بر روی صفحه Design Form خود دارید یا نام Drd1 حال می خواهید مقداری را که در بانک اطلاعاتی ذخیره شده به این DropDownlist نسبت یدهید و گزینه مربوط را select کنید .