برای بستن ESC را فشار دهید

Myth

۱ Article
1 437
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

بعضی از ما در حال استفاده از یکسری پیش پردازنده های CSS هستیم، این پیش پردازنده ها به ما آزادی ها و مزیت هایی را می دهند که CSS در حال حاضر توانایی انجام آنها را ندارد. برای مثال متغیرها!