در هنگام طراحی صفحات با استفاده از CSS بعضی مرتکب این اشتباه میشود که بخش کناری صفحه را در اول صفحه قرار میدهند و بخش اصلی را در زیر آن; به همین علت بازدیدکنندگان تا پایان کار لود شدن بخش کناری باید صبر کنند.
در قسمت کناری صفحه اغلب کدهای javascript برای استفاده از سرویسهای سایتهای مختلف (مثل سایتهای اندازه گیری بازدیدکنندگان یا سایت blogrolling برای لینکهای سایت) وجود دارد به همین خاطر کار لود شدن آن قسمت مدت به نسبت زیادی را به خود اختصاص میدهد. به همین دلیل در صورت قرار گیری این بخش در قسمت بالاتر صفحه کار لود شدن نوشته های اصلی صفحه به تعویق خواهد افتاد.

download

این کار بر خلاف فلسفه طراحی با استفاده از CSS است. ما با استفاده از CSS سعی میکنیم کاری کنیم که مطالب مهمتر زودتر از بقیه موارد ظاهر شوند.
برای قرار دادن بخش اصلی در ابتدای صفحه تگ DIV مربوط به بخش اصلی را در ابتدا و تگ DIV مربوط به بخش کناری را بعد از آن قرار دهید. سپس خصوصیت float مربوط به style بخش اصلی را تایین کنید. مثال:

<html>
<head>
<style>
.Page_body { background-color: #FF0000;float:left }
.Page_side { background-color: #0000FF; }
</style>
</head>
<body>
<div class=”Page_body”>Page contents here</div>
<div class=”Page_side”>Page Side Contents</div>
</body>
</html>

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات