در این مقاله به معرفی انواع داده هایی که در SQL Server استفاده می شوند ، خواهیم پرداخت . همانطور که می دانیم Data type ها مبحث گسترده ای دارند. در اینجا انواع داده هایی را که SQL Server 2012 از آنها پشتیبانی می کند را عنوان می کنیم . در SQL Server هر ستون ، متغیرهای محلی یا local Variable ها ، عبارت ها و پارامتر ها ، نوع داده یا Data type مربوط به خود را دارند . یک data type در واقع ویژگی و مشخصه ای است برای تعیین نوع داده ای که یک Object می تواند نگه داری کند.که Integer،Date & time ، Binary ، Strings و … از جمله ی آنها هستند.نوع داده هایی که توسط SQL Server 2012 پشتیبانی شده به چهار گروه Numeric یا عددی ، String یا رشته ای ، Date & Time یا زمانی و یک سری نوع داده ی ویژه تقسیم بندی می شوند.در ذیل به معرفی انواع موجود در این گروهها می پردازیم:

انواع داده های character String یا رشته کاراکتر

 • (Char(n: این نوع داده دارای طول ثابتی بوده و n بایت داده در آن بصورت Non-Unicode نگهداری می شود. (n اندازه ذخیره سازی است) . n می تواند از ۱ تا ۸۰۰۰ باشد. اگر در ستونی مقدار فرضا ۲۵ کاراکتر را برای charدر نظر بگیریم و داده ی وارد شده کمتر از این مقدار باشد . فضای باقی مانده با Space از سمت راست پر خواهد شد.که به هنگام رویت داده، این فضا نادیده گرفته می شود.
 • (Varchar(n: دارای طول متغیر بوده و کاراکترهای آن بصورت Non-Unicode هستند . و می توانند ارزشی از ۱ تا ۸۰۰۰ داشته باشند. داده ی وارد شده می تواند ۰ کاراکتری نیز باشد. اندازه ذخیره سازی این نوع داده ، اندازه ی طول واقعی اطلاعات وارد شده + ۲ بایت است . در varchar برخلاف char داده ی وارد شده تنها به اندازه کاراکترهای وارد شده فضا اشغال می کنندو می توان حداکثر طول کاراکتر را مشخص کرد به عنوان مثال (varchar(6 نشان می دهد که این نوع داده شامل ۶ کاراکتر بوده و حداکثر می تواند شش کاراکتر را ذخیره کند.
 • (Varchar(max: طول متغیر داشته و کاراکتر های آن به صورت non-Unicode هستند. حداکثر حجم ذخیره سازی این نوع داده ۱-۳۱^۲یا(۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷) می باشد (۲GB) . داده ی وارد شده می تواند null یا ۰ کاراکتر باشد. در اینجا نیز اندازه ذخیره سازی ، اندازه ی واقعی داده های وارد شده +۲ بایت است. به اینگونه نوع داده ها large-value data type می گویند.
 • Text: نوع داده ی text نیز دارای طول متغیر بوده و طول رشته ی آن حداکثر ۳۱^۲ یا (۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷) و بصورت non-Unicode در code page سرور می باشد .وقتی که code page از کاراکتر های دو بایتی استفاده می کند ، حافظه همچنان ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ است . بسته به نوع رشته کارکتر ها اندازه حافظه و ذخیره سازی ممکن است کمتر از ۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷ بایت باشد. از این نوع داده برای ذخیره ی داده هایی با بیش از ۸۰۰۰ کاراکتر استفاده می کنند.

نوع داده های Unicode String یا رشته یونیکد

 • (Nchar(n: طول ثابتی دارد و بایت داده در آن بصورت Unicode نگهداری می شوند. (اندازه ذخیره سازی آن [۲*n] است ) وچون هر کاراکتر Unicode برای ذخیره سازی به دو بایت نیاز دارد،حداکثر اندازه ی این نوع ۴۰۰۰ کارکتر است بنابراین n ارزشی بین ۱ تا ۴۰۰۰ را در بر می گیرد.داده ها می توانند رشته هایی تک بایتی یا چند بایتی از حروف ،ارقام و سایر سمبل هایی باشند که توسط مجموعه کدهای موجود در database locale پشتیبانی شده اند.(database locale محلی است که مجموعه ای از زبان ها ، مناطق و کشورها و نیز کدهایی که پایگاه داده برای تفسیر صحیح انواع داده (nchar –nvarchar) را در یک پایگاه داده ویژه مشخص می کند.) . همچنین nchar تعداد محدود و مشخصی از کاراکترها را در خود جای می دهد مثلا (nchar(30 همیشه ۳۰ کاراکتر را ذخیره می کند حتی اگر رشته ای کوتاهتر از ۳۰ کاراکتر به آن اختصاص یابد.
 • (Nvarchar(n: داده ها با طول متغیر در ستون ذخیره می شوند و Unicode می باشند . و n می تواند ارزشی بین ۱ تا ۴۰۰۰ را شامل شود. داده ی وارد شده می تواند صفر یا Null نیز باشد . اندازه ی ذخیره سازی بر حسب بایت ، دو برابر تعداد کاراکترهای وارد شده +۲ بایت است.
 • (Nvarchar(max: طول داده متغیر و به صورت Unicode است حداکثر حجم ذخیره سازی این نوع داده ۱-۳۱^۲ یا (۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷) می باشد (۲GB) . همچنین داده ی وارد شده می تواند صفر یا Null باشد و اندازه ی ذخیره سازی بر حسب بایت ، دو برابر تعداد کاراکترهای وارد شده +۲ است. Navarchar(max یک large-value data type محسوب می شود.
 • ntext: داده در این نوع طول متغیر داشته و Unicode می باشد . و حداکثر طول رشته آن ۱-۳۰^۲ یا (۱,۰۷۳,۷۴۱,۸۲۳) بایت است . حجم ذخیره سازی نیز دو برابر طول رشته ی وارد شده و بر حسب بایت است. معمولا از این نوع داده برای داده هایی با بیش از ۸۰۰۰ کاراکتر استفاده می کنند.

انواع داده ی Binary String رشته دودویی

 • (Binary(n: دارای طول ثابت بوده و n میتواند مقادیر ۱ تا ۸۰۰۰ بایت را در بر گیرد. حجم حافظه و ذخیره سازی در آن نیز n است. از باینری زمانی استفاده می شود که طول داده های وارد شده در ستون سازگار باشند.
 • (Varbinary(n|max: داده های باینری طول متغیر دارند. n می تواند مقادیر ۱ تا ۸۰۰۰ بایت را شامل شود. Max نیز بیانگر این مطلب است که حداکثر حجم حافظه ۱-۳۱^۲ بایت است . اندازه ذخیره سازی نیز برابر طول واقعی داده ی وارد شده + ۲ بایت است. داده وارد شده می تواند ارزش Null و طول ۰ بایت را داشته باشد. عبارت مترادفی که ANSI SQL برای varbinary در نظر گرفته binary varing است. Varbinary هنگامی بکار می رود که اندازه داده های وارد شده در ستون ها بطور قابل توجهی متفاوت باشند. و از varbinary max نیز زمانی استفاده می شود که داده های وارد شده در ستون بیش از ۸۰۰۰ بایت باشند.
 • Image: داده های باینری با طول متغیر از ۰ تا ۱-۳۱^۲ یا (۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷) را شامل می شود. برای ذخیره تصاویر مثلا لوگوی یک شرکت از این نوع داده استفاده می شود . داده یا تصویر ذخیره شده بعنوان رشته ای از بیت ها ذخیره شده و توسط SQL تفسیر نمی شود. و تفسیر هر گونه داده ی تصویری ذخیره شده به کمک Application ها می باشد. مثلا یک Application می تواند یک داده ی موجود در Image column را با فرمت JPEG ذخیره کند.Application ای که داده ها را از Image column می خواند باید به درستی قادر به تشخیص فرمت داده ها و نمایش آنها باشد. یک Image column یک location برای ذخیره رشته بیتها که در واقع value ای را برای داده های تصویری می سازند ، فراهم می کنند.

حال به بررسی انواع داده های عددی یا Numeric می پردازیم:

انواع داده ی Exact Numeric یا داده عددی

 • Int: اندازه آن ۴ بایت است و قادر به ذخیره سازی محدوده اعداد صحیح ۳۱^۲-یا (۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۸-) تا ۱-۳۱^۲یا (۲,۱۴۷,۴۸۳,۶۴۷). می باشد .مترادف int در SQL-92 کلمه ی integer می باشد.
 • Bigint: قابلیت ذخیره سازی ۸ بایت را دارا می باشد و محدوده اعداد صحیح ۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۸- تا ۹,۲۲۳,۳۷۲,۰۳۶,۸۵۴,۷۷۵,۸۰۷ را شامل شده و کاربرد آن هنگامی است که مقدار داده ی صحیح بیش از نوع داده ی int باشد.
 • Smallint: قابلیت ذخیره ۲ بایت داده ی صحیح را داراست و می تواند اعدادی بین ۳۲,۷۶۸- تا ۳۲,۷۶۷ را شامل شود.
 • Tinyint: قادر به ذخیره تنها یک بایت می باشد و محدوده اعداد صحیح ۰ تا ۲۵۵ را در بر می گیرد.
 • Bit: مقادیر صحیح ۰ یا ۱ را در بر می گیرد.و به عنوان مثال برای وارد کردن داده های چون Y/N به معنی بله و خیر یا T/F به معنی درست یا نادرست به کار می رود .
 • Numeric و decimal: این نوع داده ها برای ذخیره داده هایی با اعداد اعشاری دارای ممیز شناور بدون گرد کردن استفاده می شوند و باید در آنها کل ارقام قابل ذخیره (دقت) و ارقام اعشاری قرار گرفته در سمت راست ممیز اعشار مشخص می شود . این نوع داده ها محدود۱-۳۸^۱۰- تا ۱-۳۸^۱۰ را در بر می گیرند.
 • Money: برای ذخیره مقادیر پول کاربرد دارد البته برای پولهایی مانند ریال کارایی چندانی ندارد . و به عنوان برای ذخیره داده ای با واحد دلار که پول خرد دارد مثلا ۲ دلار و ۷۵ سنت ،استفاده ازاین نوع داده نمود بهتری دارد. چرا که این نوع داده دقیقا ۴ رقم در سمت راست ممیز اعشار خواهد داشت . اندازه ذخیره سازی آن ۸ بایت بوده و مقادیر ۹۲۲,۳۳۷,۲۰۳,۶۸۵,۴۷۷.۵۸۰۸- تا ۹۲۲,۳۳۷,۲۰۳,۶۸۵,۴۷۷.۵۸۰۷ را شامل می شود . همچنین این نوع داده برای هر نوع ارزی بکار برده می شود.
 • Small money: اندازه آن ۴ بایت است و مقادیر ارزی موجود در محدوده ۲۱۴,۷۴۸.۳۶۴۸- تا ۲۱۴,۷۴۸.۳۶۴۷ را می تواند ذخیره کند. این نوع داده دقیقا ۴ رقم در سمت راست ممیز اعشار خواهد داشت و برای برای هر نوع ارزی کاربرد دارد.

انواع داده Approximate Numeric یا تقریبا عددی

اگر داده های با ممیز شناور با دقت لازم در فرمت باینری سرور قابل ارائه نباشند ، SQL Server آنها را گرد می کند. وقتی که انواع داده با ممیز شناور را در نظر بگیریم ، در واقع دقت را برای حداکثر تعداد ارقام مجاز در هر دو طرف ممیز اعشار مشخص کرده ایم . نوع داده ها ی real و float برای ذخیره ی داده هایی های مناسب هستند که دقت مطلق برای آنها ضروری نیست و داده ها ارقام بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ را شامل می شوند. مثل داده های علمی و آماری.

 • ( float(n: محدوده ی ۱.۷۹E+308- تا ۱.۷۹E +308 برای این Data type مشخص شده است.. n تعداد بیت های استفاده شده برای ذخیره مقدار اعشاری یک float number در نماد علمی است در نتیجه دقت و حجم ذخیره سازی را مشخص می کند.n ارزشی در محدوده ۱ تا ۵۳ را دارا می باشد. . فضای ذخیره سای این نوع داده ۸ بایت است.
 • Real : این نوع داده محدوده اعداد اعشاری ۳.۴۰E+38- تا ۳.۴۰E + 38 را در بر می گیرد. همانطور که مشاهده می شود دقت این گونه اعداد تا ۳۸ رقم می باشد . فضای لازم برای ذخیره سازی این نوع داده ۴ بایت است . در SQL Server نو ع داده ی real مترادف با float(24) می باشد.

انواع داده ی Date and Time یا زمان و ساعت

 • Date: برای ذخیره ی تاریخ کاربرد دارد . فرمت رشته ای آن به صورت YYYY-MM-DD می باشد که YYYY محدوده ارقام ۰۰۰۱ تا ۹۹۹۹ را برای نمایش سال و MM ارقام ۰۱ تا ۱۲ را برای نمایش ماه و DD ارقام ۰۱ تا ۳۱ را با توجه به ماه مورد نظر ،برای نمایش روز می توانند در بر گیرند. مقدار پیش فرض این نوع داده ۰۱-۰۱-۱۹۰۰ است. صحت و درستی آن یک روز در نظر گرفته شده و اندازه حافظه مورد نیاز این نوع داده ۳ بایت و ثابت است.
 • Time: ستون های از این نوع زمان را در خود ذخیره می کنند . فرمت رشته ای آن [hh:mm:ss[.nnnnnnnمی باشد و محدوده ۰۰:۰۰:۰۰.۰۰۰۰۰۰۰ تا ۲۳:۵۹:۵۹.۹۹۹۹۹۹۹ می تواند شامل شود. hh اعداد ۰ تا ۲۳ را برای نمایش ساعت و mm دو رقم از ۰ تا ۵۹ را برای دقیقه و ss عددی دو رقمی از ۰ تا ۵۹ را برای نمایش ثانیه می تواند در بر گیرد. n صفر تا هفت رقمی است که بیانگر کسر ثانیه می باشدو محدوده ارقام ۰ تا ۹۹۹۹۹۹۹ برای آن لحاظ شده است. دقت این نوع داده ۱۰۰ نانو ثانیه می باشد و اندازه حافظه مورد نیاز برای ذخیره سازی آن ۵ بایت و ثابت است .
 • Datetime2: فرمت آن به صورت [YYYY-MM-DD hh:mm:ss [.fractional seconds می باشد و محدوده ی تاریخی ۰۱-۰۱-۰۰۰۱ تا ۳۱-۱۲-۹۹۹۹ را با مقدار پیش فرض ۰۰:۰۰:۰۰ ۰۱-۰۱-۱۹۰۰ شامل می شود n می تواند صفر تا هفت رقم در محدوده ی ۰-۹۹۹۹۹۹۹ را برای نمایش کسر اعشار در بر گیرد.دقت آن ۱۰۰ نانو ثانیه می باشد . حافظه ی مورد نیاز برای ذخیره ی ارقام با دقت ۳ مقدار ۳ بایت برای دقت های ۳ و ۴ حدود ۷ بایت و برای دقت های دیگر ۸ بایت می باشد.
 • Datetime: ستون هایی که این نوع داده برای آنها مشخص شده است می توانند تاریخ های January 1, 1753 تا December 31, 9999 و ساعت را از ۰۰:۰۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹:۵۹.۹۹۷ را در خود جای دهند. مقدار پیش فرض این داده در SQL سرور ۰۰:۰۰:۰۰ ۰۱-۰۱-۱۹۰۰ است.با توجه به فرمت در نظر گرفته شده ی [hh:mm:ss [.nnnnnn برای ساعت nمی تواند صفر تا سه رقم از محدوده اعداد ۰ تا ۹۹۹ را برای بخش کسر ثانیه شامل شود.دقت آن اعداد گرد شده ی رو به افزایش از ۰.۰۰۰ ، ۰.۰۰۳ یا ۰.۰۰۷ ثانیه می باشد.فضای لازم برای ذخیره سازی آن ۸ بایت است.
 • Smalldatetime: برای ذخیره تاریخ های۰۱-۰۱-۱۹۰۰ تا ۰۶-۰۶-۲۰۷۹ و نیز ساعت های ۰۰:۰۰:۰۰ ۲۳:۵۹:۵۹ از smalldatetime با دقت یک دقیقه استفاده می شود . نکته ای که در این نوع داده مطرح می باشد این است که ثانیه هایی که از ۲۹.۹۹۸ و یا کمتر از آن هستند به نزدیکترین دقیقه ی قبلی و نیز ثانیه هایی که ۲۹.۹۹۹ و یا بیشتر از این مقدار هستند به نزدیکترین دقیقه ی بعد این مقدار گرد می شوند . به عنوان مثال ارزش ۲۰۰۷-۰۵-۰۹ ۲۳:۵۹:۵۹ به ارزش ۲۰۰۷-۰۵-۱۰ ۰۰:۰۰:۰۰ گرد و تبدیل شده است. مقدار پیش فرض در این نوع داده ۰۰:۰۰:۰۰ ۰۱-۰۱-۱۹۰۰ می باشد . حافظه ی مورد نیاز برای ذخیره سازی آن ۴ بایت و ثابت است.
 • Datetimeoffset: مقادیر ۰۱-۰۱-۰۰۰۱ تا ۳۱-۱۲-۹۹۹۹ را برای تاریخ و ۰۰:۰۰:۰۰ تا ۲۳:۵۹:۵۹.۹۹۹۹۹۹۹ را برای ساعت شامل می شود .فرمت آن به شکل [YYYY-MM-DD hh:mm:ss [.nnnnnn می باشدو نیز برای جبران زمانی منطقه از فرمت [hh:mm {-/+}] در نظر گرفته شده است .باتوجه به بخش [.nnnnnnn] [{+/-}hh:mm.] مقدار n صفر تا هفت رقم در محدوده ی ۰ تا ۹۹۹۹۹۹۹ بوده و hh دو رقم در رنج -۱۴ تا ۱۴ و نیز mm دو رقم در محدوده ی ۰۰ تا ۵۹ را می تواند داشته باشد.محدوده جبران منطقه زمانی برای datetimeoffset از -۱۴:۰۰ تا +۱۴:۰۰ می باشد. دقت این نوع داده ۱۰۰ نانو ثانیه بوده و ۱۰ بایت حافظه برای ذخیره سازی به صورت ثابت نیاز دارد.

Data type های ویژه ای که SQL Server 2012 از آنها پشتیبانی می کند

 • Cursor: این نوع داده برای ذخیره ی متغیر ها یا پارامترهای OUTPUT مربوط به store proceduere کاربرد دارد .می توان گفت که cursor به مجموعه ای از سطر ها اشاره دارد.هر متغیری که با این نوع داده ایجاد شود nullable می باشد. باید توجه داشت که این نوع داده نمی تواند بهنگام ایجاد یک table مورد استفاده قرار گیرد.
 • sql_variant: برای ذخیره سازی انواع داده های مختلف که SQL Server از آنها پشتیبانی می کند به کار می رود. این نوع داده در ستون ها ، پارامترها ،متغیر ها و مقادیر بازگشتی توابع تعریف شده توسط کاربر استفاده می شود. sql_variant درواقع object های پایگاه داده را قادر می سازد تا datatype های دیگر را ساپورت کنند. یک ستون با نوع sql_variant ممکن است شامل ردیف هایی با انواع داده ی متفاوت باشد به عنوان مثال برای ستونی که نوع داده ی sql_variant برای آن تعریف شده می تواند مقادیر int یا binary و یا char را شامل شود. این نوع داده به عنوان مقدار پیش فرض نیز در نظر گرفته می شود. Sql_variant حداکثر می تواند طولی برابر با ۸۰۱۶ بایت داشته باشد.
 • table: نوع ویژه ای از انواع داده است که می تواند مجموعه ای از نتایج برای پردازش در زمانی دیگر ذخیره نماید.
 • rowversion,timetamp: نوع داده ی rowversionعموما به عنوان مکانیزمی برای علامت گذاری ردیف های یک جدول استفاده می شود. حافظه ی مورد نیاز برای ذخیره سازی آن ۸ بایت است این نوع داده فقط افزایش یک تعداد شماره را انجام می دهد و قادر به حفظ و نگهداری تاریخ یا ساعت نیست. بنابراین برای ثبت تاریخ یا ساعت از datetime2 استفاده می شود. هر database دارای یک شمارنده است که با درج داده و یا با اجرای عملیات به روزرسانی روی یک table که در بردارنده ی یک ستون از نوع rowversion در پایگاه داده است ، افزایش می یابد. هرجدول می تواند تنها یک ستون از نوع rowversion داشته باشد و هرزمانی که یک ردیف از یک ستون نوع rowversion تغییر یافته و یا در آن درج شود ، مقدار rowversion پایگاه داده افزایش یافته و در ستون موجود با این نوع داده وارد می شود. این ویژگی متغیر بودن باعث می شود که ستون با نوع داده ی rowversion گزینه ی مناسبی برای کلید ها به ویژه برای primary key ها نباشد. نوع داده ی timestamp نیز معادل با rowversion می باشد و از رفتار نوع داده ی مترادف خود تبعیت می کند. در DDL statement ها هر جا که ممکن است از rowversion به جای time stamp استفاده می شود.

نکته: DDL مخفف عبارت Data Definition Language بوده که واژگان آن برای تعریف ساختار داده ی SQL Server 2012 استفاده شده و دستورهای آن برای ایجاد ،تغییر و drop کردن ساختار داده ها در دریک Instance از SQL Server کاربرد دارند.

 • Uniqueidentifier: یک ستون یا متغیر local با نوع داده ی uniqueidentifier می تواند به کمک دو روش زیر مقادیر اولیه را کسب کند: ا- به کمک تابع NEWID و ۲- تبدیل یک رشته ی ثابت به فرم xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx که هر x یک عدد هگزادسیمال در محدوده ی ۰ تا ۹ یا a تا f را می تواند در بر داشته باشد. به عنوان مثال ۶F9619FF-8B86-D011-B42D-00C04FC964FF یک مقدار uniqueidentifier معتبر می باشد . همچنین عملگرهای مقایسه ای می توانند با مقادیر uniqueidentifier استفاده می شوند تنها عملیاتی که می توانند در برابر مقادیر uniqueidentifier صورت گیرند انجام مقایسه با کمک عملگر های (=, <>, <, >, <=, >=) و چک کردن null ویا notnull می باشد.
 • Xml: این نوع داده برای ذخیره سازی داده های XML کاربرد دارد .به کمک این نوع داده می توانیم XML instance ها را در یک ستون داشته باشیم و یا یک متغیر از نوع XML را ذخیره کنیم . نمایش instance های ذخیره شده از نوع XML نمی تواند از اندازه ۲GB تجاوز کند.
 • Hierarchyid: یک نوع داده ی سیستمی با طول متغیر می باشد. از این نوع داده برای نمایش یک position در یک ساختار سلسله مرتبی استفاده می شود. ستون های تعریف شده از نوع hierarchid به صورت خودکار نشان دهنده ی یک tree نیستند و در واقع یک application است که به تولید و assign کردن مقادیر hierarchyid می پردازد به طوریکه رابطه مورد نظر میان ردیف ها در value ها مشخص شده باشد.

نویسنده: مریم حیات رمضانی
منبع : انجمن تخصصی فناوری اطلاعات ایران

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات