برای بستن ESC را فشار دهید

توسعه فردی

۴۷ مقاله
0 139
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

همه ما زمانی که وارد شغل جدیدی می‌شویم، آینده‌ای را تصور می‌کنیم و در حقیقت یک مسیر شغلی برای خودمان ترسیم می‌کنیم، اما چگونه می‌توانیم یک نقشه راه مطمئن برای مسیر شغلی خود داشته باشیم؟

0 311
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

برخی افراد تصور می کنند اگر ساعت‌های بیشتری مشغول کار باشند، بهره‌وری بیشتری داشته به موفقیت بیشتری دست پیدا می‌کنند. حال آنکه این نظریه همیشه هم درست نیست و نتیجه معکوس می‌دهد.

0 288
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

نشخوار ذهنی اصطلاحی در روان‌شناسی است که به «تمرکز و توجه بیش از اندازه روی اشتباهات گذشته» گفته می‌شود. در این شرایط، در حالی که نگران اتفاقاتی هستیم که می‌تواند در آینده رخ دهد، در مورد رویدادهایی که قبلا اتفاق افتاده نیز فکر می‌کنیم.

0 437
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

اگر مخالفتی با نظر مدیرمافوق خودتان در محل کار داشته باشید چه کار می‌کنید؟ آیا طرح نظر مخالف ممکن است به قیمت از دست شغل‌تان تمام شود؟ آیا ممکن است با انجام چنین کاری تخم دشمنی را در ذهن او بکارید؟ این کار چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟ اگر واقعا مجبور شدیم چنین کاری را انجام بدهیم،‌چگونه این کار را…

0 381
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

خستگی توجه ارادی (DAF) حالتی است که به دلیل مکانیزم‌های توجه بازدارنده‌ی رخ می‌دهد. در این مقاله روش‌هایی برای اجتناب از این حالت ارائه می‌دهیم. برای بسیاری از افراد تمرکز روی کارها به مدت طولانی دشوار است؛ به چنین وضعیتی خستگی توجه ارادی (DAF) گفته می‌شود.