برای بستن ESC را فشار دهید

رمز نگاری Cryptography

۱ Article
1 349
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

رمزنگاری اطلاعات در پروژه همیشه یکی از عوامل مهم در تعیین امنیت اطلاعات محسوب میشود ، در این پروژه که به زبان سی شارپ نوشته شده است عملیات رمزنگاری و رمزگشایی را توسط الگوریتم Cryptography انجام میدهیم.