برای بستن ESC را فشار دهید

سر تیترها (Headings)

۱ Article
0 234
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

تگ ها ( tags ) اجزا تشکیل دهنده عناصر یا elements های اچتمل هستند و در این فصل با عناصر و تگ های پایه و مهم: <hr> , <br> , <h1> …. <h6> , <!– comment –> , <p> آشنا خواهید شد . یکی از بهترین روش های یادگیری تگ های HTML دیدن مثالها و تغییر آنها میباشد و با کمک…