برای بستن ESC را فشار دهید

بهره وری

۱۰ مقاله
0 299
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

اگر می‌خواهید در کار خود بهترین باشید، باید نحوه تعامل با همکاران‌تان را یاد بگیرید؛ حتی زمانی که احساس می‌کنید با آن‌ها هیچ نقطه اشتراکی ندارید و کاملا با او مخالف هستید.

0 139
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

همه ما زمانی که وارد شغل جدیدی می‌شویم، آینده‌ای را تصور می‌کنیم و در حقیقت یک مسیر شغلی برای خودمان ترسیم می‌کنیم، اما چگونه می‌توانیم یک نقشه راه مطمئن برای مسیر شغلی خود داشته باشیم؟

0 311
1
سامان
1 دقیقه مطالعه

برخی افراد تصور می کنند اگر ساعت‌های بیشتری مشغول کار باشند، بهره‌وری بیشتری داشته به موفقیت بیشتری دست پیدا می‌کنند. حال آنکه این نظریه همیشه هم درست نیست و نتیجه معکوس می‌دهد.