اگر شما نیز دیدگاه‌های ارسالی کاربران را پس از بررسی، اجازه انتشار آن را در سایت خود می‌دهید، شاید بهتر باشد پس از تایید دیدگاه به کاربر ارسال کننده اطلاع دهید که دیدگاهش در سایت منتشر شده است. این کار را می‌توانید به راحتی هر چه تمام‌تر با کدی در زیر معرفی خواهم کرد انجام دهید!

کد زیر پس از تایید دیدگاه یک ایمیل با محتویاتی که خودمان مشخص می‌کنیم به کاربر ارسال می‌کند تا کاربر از انتشار دیدگاهش اطلاع یابد و در صورت نیاز به سایت شما بازگردد تا دیدگاهش را پیگیری کند.

تنها کافیست کد زیر را در فایل functions.php پوسته خود وارد کنید و بنا به نیاز خود آن را ویرایش کنید.

add_action( 'comment_unapproved_to_approved', 'comment_unapproved_to_approved_example' ); 
 
function comment_unapproved_to_approved_example( $comment ) {
 
  $commenter_email = $comment->comment_author_email;
  $commenter_name = $comment->comment_author;
  $post_url = get_comment_link( $comment );
  $subject = "دیدگاه ارسالی‌تان انتشار یافت!";
  $message = "سلام $commenter_name،\n\nدیدگاه ارسالی شما مورد تایید قرار گرفت و در سایت انتشار یافت. می‌توانید آن را از لینک زیر مشاهده نمایید:\n\n$post_url\n\nبا تشکر از به اشتراک گذاشتن نظرتان!";
 
  wp_mail( $commenter_email, $subject, $message );
}

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات