آیا تا به حال شده که برای نسبت دادن مقادیر به یک DropDownList در فرم های Edit خود به مشکل بر بخورید!

فرض کنید یک dropdownlist بر روی صفحه Design Form خود دارید یا نام Drd1 حال می خواهید مقداری را که در بانک اطلاعاتی ذخیره شده به این DropDownlist نسبت یدهید و گزینه مربوط را select کنید .

<asp:DropDownList id="drd1" runat=server>
<asp:ListItem Value="M">Male</asp:ListItem>
<asp:ListItem Value="F">Female</asp:ListItem>
</asp:DropDownList>

در قسمت Code Behind :
Databasevalue مقداری هست که شما از بانک اطلاعاتی گرفته اید.

Select Case databasevalue
Case "M"
Drd1.Items.FindByValue("M").Selected = True
Case "F"
Drd1.Items.FindByValue("F").Selected = True
End Select

اگر خواستید که Select کردن بر اساس Name صورت بگیرد اینگونه می نویسید .

Select Case databasevalue
Case "M"
Drd1.Items.FindByName("Male").Selected = True
Case "F"
Drd1.Items.FindByName("Female").Selected = True
End Select

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات