خیلی از مواقع لازم است که کاربر در صفحات وب امکان زدن دکمه Back را نداشته باشد(مثلا در سایت های ثبت نام یا پرداخت های الکترونیک). در برخی از این سایتها به عنوان یک هشدار به کاربر اعلام شده است که از دکمه Backمربوط به مرورگر استفاده نشود.

راه حل: فرض کنید از صفحه page1.aspx به صفحه page2.aspx انتقال رفته اید. فرض کنید شما نمی خواهید اجازه دهید با استفاده از دکمه Back از صفحه page2.aspx به page1.aspx منتقل شود. برای این کار باید OnPreRender مربوط به صفحه page2.aspx را به شکل زیر بنویسید:

protected override void OnPreRender(EventArgs e)
{
base.OnPreRender(e);
string sb;
sb = "<script language=javascript>\n";
sb += "window.history.forward(1);\n";
sb += "\n</script>";
Page.RegisterClientScriptBlock("clientScript", sb);
}

درباره نویسنده

سامان

فارغ التحصیل کارشناسی نرم افزار، علاقه مند به برنامه نویسی، طراحی وب، تکنولوژی های نوین، یادگیری و فیلم

مشاهده تمام مقالات